Technologie en digitalisering

Door ontwikkelingen op het gebied van technologie en digitalisering zijn nieuwe vaardigheden en kennis nodig: de zogeheten 21st century (future) skills. Deze skills krijgen nu onvoldoende aandacht. Automatisering en ‘learning machines’ nemen menselijke taken en banen over. Het gevolg is dat de manier waarop wij werken ingrijpend verandert.

Toekomst van werk:

  • Welke invloed hebben technologische ontwikkelingen, zoals automatisering en kunstmatige intelligentie (AI), op hoe en waar we werken?
  • Wat wordt onze functie in een geautomatiseerde wereld?
  • Of is het straks niet meer nodig om te werken?
  • Hoe voorkomen we dat we geconfronteerd worden met een immens tekort aan werknemers met de juiste skills? 
  • En hoe vermijden we een kloof tussen een relatief kleine groep werknemers mét de benodigde digitale skills en een grote middengroep zonder?

FutureWorkSkills is een stichting met als doel:

  • Het initiëren en ondersteunen van maatschappelijk relevante projecten en doelen.
  • Gericht op de ontwikkeling van toekomstige kennis en vaardigheden (future work skills).
  • Schaalbaar voor een grote doelgroep (online, gratis);
  • Disruptive methode met impact (mobile, visueel, interactief, microlearning, live interventies).

Dat de banen van de toekomst er anders uit gaan zien dan vandaag is dus een feit. Om hier goed mee om te gaan is opleiden cruciaal. Als je kijkt naar de opleidingscultuur en onderwijs in Nederland, dan valt hier veel te winnen.

Artificiele Intelligentie

De noodzaak voor toekomstig onderwijs wordt nog maar weinig geconcretiseerd. Het onderwijs veranderen is lastig en duurt lang. Die tijd is er niet. Met name op onderwerpen als AI loopt Europa (en daarbinnen Nederland) fors achter, als het gaat om kennis en vaardigheden. Het ziet er (gezien beperkte docenten) ook niet naar uit dat dit op korte termijn verandert.